Borrowed Words

Basha, ako na lang ang huli

basha

Kaya ang hihilingin ko na lang,
ay ang maging huli mo.
Maglakbay muna tayo nang magkahiwalay,
aasang magkakasalubong sa isang sulok ng daigdig
na mas matibay na ang mga bisig,
mas malaya na ang bibig,
mas kampante na ang titig,
mas kabisado na ang klase ng pag-ibig na ibig,
hindi pang-matagalan,
mas pang-walang tanggalan.

‘Wag na lang muna ako uli, Basha.
Dahil mas gusto kong maging huli.
Ako na lang ang huli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s